معاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی فیزیک برگزار می کند
مراسم معارفه گروه فیزیک، زمان: شنبه 13 آبان ماه 1402 ساعت 10 تا 12اخبار معاونت را در لینک زیر دنبال کنید:
 سایت خبری معاونت فرهنگی_اجتماعی
 کانال ایتای معاونت فرهنگی_اجتماعی
 سامانه فرهنگی معاونت فرهنگی_اجتماعی


ارسال شده در مورخه: 09-08-1402


ارتباط با فیزیک

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-