بروزرسانی: 14-5-1402
دوره کارشناسی

-

دانلود برنامه درسی کارشناسی فیزیک

دروس كارشناسي فيزيك

برنامه پیشنهادی برای دانشجویان فیزیک هشت ترمه

برنامه پیشنهادی برای دانشجویان فیزیک هفت ترم

دروس عمومي

پيشنياز

تعداد واحد

نام درس
 
 

2

معارف اسلامي1

1

 

2

فارسي

2

 

3

زبان خارجي (نظري و عملي)

3

 

1

تربيت بدني1 (عملي)

4

 

2

معارف اسلامي2

5

 

2

اخلاق و تربيت اسلامي

6

تربيت بدني1 (عملي)

1

تربيت بدني2 (عملي)

7

 

2

تاريخ اسلام

8

 

2

انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن

9

 

2

متون اسلامي (آيات و احاديث)

10

 

دروس پايه

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

رياضي عمومي1

4

-

2

رياضي عمومي2

4

رياضي عمومي1

3

معادلات ديفرانسيل

3

هـ. رياضي عمومي2

4

فيزيك پايه1

4

هـ. رياضي عمومي1

5

فيزيك پايه2

4

فيزيك پايه1

6

فيزيك پايه3

4

فيزيك پايه1 – هـ. فيزيك پايه2

7

آزمايشگاه فيزيك پايه3

1

هـ. فيزيك پايه3

8

شيمي عمومي1

3

-

9

آزمايشگاه شيمي عمومي1

1

هـ. شيمي عمومي1

10

مباني كامپيوتر و برنامه‌سازي

3

-

11

آزمايشگاه فيزيك پايه1

1

هـ. فيزيك پايه1

12

آزمايشگاه فيزيك پايه2

1

هـ. فيزيك پايه2

 

دروس اختياري

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

فيزيك جديد

3

فيزيك جديد2

2

آكوستيك

3

معادلات ديفرانسيل و فيزيك پايه3

3

فيزيك نجومي مقدماتي

3

-

4

فيزيك فضا

2

-

5

تاريخ علم فيزيك

2

-

6

فلسفة علم

2

-

7

مباني فلسفي مكانيك كوانتوم

2

مكانيك كوانتومي1

8

امواج

3

فيزيك پايه2

9

محيط‌هاي الكترومغناطيسي

3

الكترومغناطيس1

10

رياضي فيزيك3

3

رياضي فيزيك2

11

نقد و بررسي كتب فيزيك دبيرستان

2

-

12

فيزيك محيط زيست

3

فيزيك پايه3

13
فیزیک جو
3
فيزيك پايه3

دروس انتخابی

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

الکترونیک 1

3

 

2

آز الکترونیک 1

2

 

3

فیزیک حالت جامد 1

3

 

4

فیزیک هسته ای 1و آزمایشگاه

4

 

5

فیزیک پلاسما

3

 

6

اختر فیزیک

3

 

7

مکانیک سیالات

3

 

8

لیزر

3

 

9

مکانیک آماری

3

 

10

کاربرد کامپیوتر در فیزیک

3

 

11

زبان تخصصی

2

 

12

نسبیت

3

 
13
هواشناسی عمومی نظری
2
 
14
هواشناسی عمومی عملی
1
 
15
پروژه
3
 
16
کارگاه
1
 
17
فیزیک زمین
3
 

 

دروس الزامي

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

فيزيك جديد1

4

فيزيك پايه3

2

آزمايشگاه فيزيك جديد

2

هـ. فيزيك جديد

3

مكانيك تحليلي1

3

فيزيك پايه1 و معادلات ديفرانسيل

4

مكانيك تحليلي2

3

مكانيك تحليلي1

5

ترموديناميك و مكانيك آماري

4

فيزيك پايه3

6

رياضي فيزيك1

3

معادلات ديفرانسيل

7

رياضي فيزيك2

3

رياضي فيزيك1

8

الكترومغناطيس1

4

فيزيك پايه2 و هـ. رياضي فيزيك1

9

الكترومغناطيس2

4

الكترومغناطيس1

10

مكانيك كوانتوم1

4

فيزيك جديد و مكانيك تحليلي2

11

مكانيك كوانتوم2

4

مكانيك كوانتوم1

12

اپتيك

3

فيزيك پايه3 و الكترومغناطيس2

13

آزمايشگاه اپتيك

2

هـ. اپتيك

 

واحدهاي تخصصي گرايش فيزيك (جامد)

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

فيزيك حالت جامد2

3

فيزيك حالت جامد1

2

آزمايشگاه فيزيك حالت جامد

2

هـ. حالت جامد2 - پ. حالت جامد1

3

فيزيك لايه‌هاي نازك

2

فيزيك حالت جامد1

4

فيزيك قطعات نيمه‌رسانا1

3

فيزيك حالت جامد2

5

فيزيك قطعات نيمه‌رسانا2

3

فيزيك قطعات نيمه‌رسانا1

6

ابررسانائي و كاربرد آن

3

هـ. حالت جامد2 - پ. حالت جامد1

7

بلورشناسي

3

-

8

الكترونيك2

3

الكترونيك1

9

آزمايشگاه الكترونيك2

2

پ. آز. الكترونيك1 - هـ. الكترونيك2

10

رشد بلور و تكنولوژي نيمه‌رسانا

3

هـ. فيزيك قطعات نيمه‌رسانا1

بازدید امروز: 2


ارتباط با فیزیک

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-