بروزرسانی: 14-5-1402
دوره کارشناسی ارشد

 

کارشناسی ارشد

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

برنامه درسي كارشناسي ارشد فيزيك- ورودي ٩٧ به بعد

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 برنامه درسي كارشناسي ارشد نانو فيزيك

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

برنامه درسي كارشناسي ارشد فوتونيك

بازدید امروز: 2


ارتباط با فیزیک

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-