بروزرسانی: 14-5-1402
دوره دکتری

برنامه دوره دکتری فيزيك
رديف

 

نام درس

تعداد واحد

1

مباحث پیشرفته در نظریه گروهها
3

2

مباحث ویژه در ریاضی - فیزیک
3

3

مکانیک کوانتومی نسبیتی
3

4

نظریه میدانهای کوانتومی 1
3

5

نظریه میدانهای کوانتومی 2
3

6

فیزیک پدیده های بحرانی
3
7
مکانیک آماری پیشرفته 2
3
8
ذرات بنیادی پیشرفته 1
3
9
ذرات بنیادی پیشرفته 2
3
10
مباحث ویژه در ذرات بنیادی
3
11
مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی
3
12
مبانی نظریه مکانیک کوانتومی
3
13
مباحث ویژه در فیزیک
3
14
اختر فیزیک پیشرفته 1
3
15
اختر فیزیک پیشرفته 2
3
16
کیهانشناسی 1
3
17
کیهانشناسی 2
3
18
فیزیک ماده چگال 1
3
19
فیزیک ماده چگال 2
3
20
فیزیک دستگاههای چند ذره ای 1
3
21
فیزیک دستگاههای چند ذره ای 2
3
22
مباحث پیشرفته در مغناطیس
3
23
مباحث ویژه در فیزیک هسته ای
3
24
مکانیک کلاسیک پیشرفته
3
25
الکترودینامیک 2
3
26
پایان نامه
-
27
سمینار 1
1
28
سمینار 2
1
29
سمینار3
1

 

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با فیزیک

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-