بروزرسانی: 13-3-1403
آزمایشگاه فیزیک پایه 1

نوع آزمایشگاه:   مکان:-

  نام شماره تماس ایمیل
سرپرست آزمایشگاه دکتر محسن قادری
سرپرست آزمایشگاه مهندس محمود حسنی 33054184
معرفی

آزمایشگاه فیزیک پایه 1 از آزمایشگاه های پایه به شمار می رود که اغلب دانشجویان رشته های علوم پایه، فنی مهندسی و کشاورزی این واحد آزمایشگاهی را می گذرانند.

 این آزمایشگاه که بعضا به آزمایشگاه فیزیک مکانیک نیز شناخته می شود شامل بررسی عملی برخی از مفاهیم پایه و قوانین فیزیک مکانیک می باشد. دانشجویان در این درس عملی علاوه بر یادگیری خطاها و ابزارآلات اندازه گیری، با اندازه گیری برخی از ثابت ها و ضرایب در فیزیک مکانیک نیز آشنا می شوند.

زمینه های فعالیت

-

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

 

  عنوان آزمایش  توضیحات  تصویر یا فیلم 
1 آشنایی با وسایل اندازه گیری  آشنایی با خطاهای اندازه گیری و طرز کار کولیس،ترازوی سه کفه ای و  ...
2 آونگ ساده  اندازه گیری دوره نوسان آونگ به عنوان تابعی از دامنه طول و جرم 
3 اندازه گیری شتاب ثقل زمین  اندازه گیری شتاب گرانشی (g) 
4 بررسی قانون هوک  تعیین ضریب سختی فنر 
5 حرکت پرتابی  اندازه گیری سرعت پرتابه و بررسی قانون پایستگی تکانه خطی 
6 آونگ فیزیکی  محاسبه منحنی دورانی اجسام مختلف 
7 سطح شیبدار  اندازه گیری ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی 
8 ماشین آتوود  بررسی قووانین اول و دوم نیوتن 
9 میز نیرو  تعیین برآیند نیروها و بررسی تعادل آنها در حالتهای گوناگون 
10 گرماسنجی  اندازه گیری ارزشی آبی کالریمتر 
11 قانون ارشمیدسی

اندازه گیری چگال جامدات 

و بررسی قانون ارشمیدس و اندازه گیری چگالی مایعات 

12 کشش سطحی   اندازه گیری نیروی کشش سطحی آب در دماهای مختلف 

 


ارتباط با فیزیک

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-